Sekretessbehandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid tillämplig lag om behandling av personuppgifter där innefattas även den nya Europalagen GDPR som träder i kraft i maj.

Personuppgiftsansvarig är Fkon AB, org.nr 556829 6361 , info@fkon.se.

Personuppgifterna kan även användas för att sända information om pågående eller kommande verksamhet till er som kund samt för att utföra marknadsundersökningar. Ni som kund kan tacka nej till fortsatt information och marknadsundersökningar genom att meddela detta till Fkon.

Kundens personuppgifter lagras av Fkon under tid det är nödvändigt för att kunna utföra vår tjänst samt de ändamål som specificeras ovan. Fkon gallrar och raderar personuppgifter från Fkons register löpande.

Kunden har rätt att få ett registerutdrag över de personuppgifter om kunden som finns registrerade hos Fkon. Kunden har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter korrigeras eller tas bort.